Φοιτητές: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πρωτοετείς

Πήγαινε κάτω

Φοιτητές: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πρωτοετείς Empty Φοιτητές: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πρωτοετείς

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Τρι Ιαν 31, 2012 3:04 pm

Ένας πληρέστερος οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτήτες από τον κ. Χρήστο Κάτσικα, στο άρθρο του στην εφημερίδα ''Τα Νέα''. Ένας οδηγός που πρέπει να έχουν όλοι τα παιδιά που ξεκινούν την φοιτητική τους ζωή.

Εγγραφές και φοιτητική μέριμνα


Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην ΑΣΠΑΙΤΕ θα γίνουν από 13 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010
Επισημαίνεται ότι φέτος όλοι οι επιτυχόντες στα ΤΕΙ θα εισαχθούν στο α΄ εξάμηνο.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 13-9-2010 μέχρι και 30-9-2010. Προϋπόθεση εγγραφής είναι η βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους εισαγομένους που δεν είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης ελληνικού ή κυπριακού Λυκείου.

Αν δεν έχουν τη βεβαίωση αυτή, μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εισαγόμενοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους.

Επισημαίνεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά, που υπέβαλε στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθένας από τους εισαγομένους, θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους, εκτός των κυπρίων υπηκόων, των οποίων οι φάκελοι θα σταλούν με τη φροντίδα του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου απευθείας στις σχολές επιτυχίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι αθλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 και του άρθρου 45 του Ν. 3773/09(ΦΕΚ 120 τ.Α΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησής τους από 1-9-2010 μέχρι και 10-9-2010.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση για εγγραφή. Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ- ομάδα Β΄ (90%) υποβάλλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των οικείων σχολών.

Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Στους φοιτητές παρέχονται: α) Υγειονομική περίθαλψη. β) Σίτιση και στέγαση.

γ) Υποτροφίες- δάνεια.

ε) Φοιτητικό εισιτήριο.


Τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση παροχής δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη γραμματεία του τμήματος στο οποίο έχουν πετύχει την εισαγωγή τους.

Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη γραμματεία του τμήματος, χορηγείται στον φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης κατά την εγγραφή του στο τμήμα, το οποίο ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη γραμματεία του τμήματος. Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη.

Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές όλων των κατηγοριών υποχρεώνονται να υποβληθούν σε ακτινολογικές εξετάσεις που γίνονται δωρεάν από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.


Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση - στέγαση

Κάρτα δωρεάν σίτισης δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:

1. ΑΓΑΜΟΙ/ΜΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Οι γονείς τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες
α) διαμένουν μόνιμα εκτός της έδρας της σχολής και διαθέτουν συνολικό ετήσιο δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα έως 34.000 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο παιδί 36.000 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 38.000 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά 40.000 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τέσσερα παιδιά Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε αδελφό/ή φοιτητή/τριας πέραν του πρώτου φοιτητή, ήτοι 37.000 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 39.000 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά, κ.λπ. Επίσης στα παραπάνω ποσά προστίθενται 3.000 ευρώ εάν ο/η αδελφός/ή φοιτητή/τριας φοιτά σε ίδρυμα με άλλη έδρα, εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

β) διαμένουν μόνιμα στην Πάτρα και διαθέτουν συνολικό ετήσιο δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα έως 26.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο παιδί 28.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 30.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά 32.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τέσσερα παιδιά Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε αδελφό/ή φοιτητή/τριας πέραν του πρώτου φοιτητή, ήτοι 29.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 31.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά κ.λπ. Επίσης στα παραπάνω ποσά προστίθενται 3.000 ευρώ εάν ο/η αδελφός/ή φοιτητή/τριας φοιτά σε ίδρυμα με άλλη έδρα, εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

Οι γονείς τους είναι μισθωτοί
α) διαμένουν μόνιμα εκτός της έδρας της σχολής και διαθέτουν συνολικό ετήσιο δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα έως 44.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο παιδί 46.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 48.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά 50.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε αδελφό/ή φοιτητή/τριας πέραν του πρώτου φοιτητή, ήτοι 47.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 49.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά, κ.λπ. Στα παραπάνω ποσά προστίθενται 3.000 ευρώ εάν ο/η αδελφός/ή φοιτητή/τριας φοιτά σε ίδρυμα με άλλη έδρα, εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

β) διαμένουν μόνιμα στην Πάτρα και διαθέτουν συνολικό ετήσιο δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα έως 37.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο παιδί 39.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 41.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά 43.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε αδελφό/ή φοιτητή/τριας πέραν του πρώτου φοιτητή, ήτοι 40.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με δύο παιδιά 42.500 ευρώ προκειμένου για οικογένεια με τρία παιδιά, κ.λπ. Επίσης στα παραπάνω ποσά προστίθεται 3.000 ευρώ εάν ο/η αδελφός/ή φοιτητή/τριας φοιτά σε ίδρυμα με άλλη έδρα, εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

2. ΟΙ ΑΓΑΜΟΙ/ΜΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δικιαούνται κάρτα σίτισης όταν το προσωπικό τους εισόδημα, που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, συνυπολογιζόμενο αθροιστικά και με το αντίστοιχο εισόδημα των γονέων τους δεν υπερβαίνει τα ποσά των περιπτώσεων 1α και 1β.

3. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ

δικαιούνται δωρεάν σίτισης μόνο αν το προσωπικό τους ετήσιο συνολικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000

ευρώ ετησίως.

4. ΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
αν διαθέτουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Και αν είναι μισθωτοί και διαθέτουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 42.000 ευρώ.

5. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ο/Η φοιτητής/τρια, που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν, πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας απλή αίτηση για τη δωρεάν σίτισή του/της (το έντυπο της αίτησης το δίνει η υπηρεσία) με τα εξής δικαιολογητικά α) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο φαίνονται το ακαδημαϊκό έτος της πρώτης εγγραφής στο πανεπιστήμιο ο τρόπος εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο (με εισαγωγικές εξετάσεις, με μετεγγραφή, κ.λπ.).

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2010, για το ετήσιο συνολικό δηλούμενο εισόδημα (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι γονείς θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωσή τους του Ν. 1599/1986, προς τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, στην οποία θα δηλώνουν i) ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση και ii) την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Την υπεύθυνη αυτή δήλωσή τους θα καταθέτουν εις διπλούν αρχικά στην οικεία ΔΟΥ, η οποία αφού κρατήσει τη μία για έλεγχο, θα τους παραδίδει την άλλη με καταχωρισμένη σ΄ αυτή πράξη ότι: «παραλήφθηκε όμοια δήλωση προς έλεγχο», η οποία και θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ για το ετήσιο δηλούμενο ατομικό εισόδημα (οικονομικού έτους 2009), εφόσον ο φοιτητής υποβάλλει και ο ίδιος χωριστή φορολογική δήλωση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η φοιτητής/τρια θα δηλώνει τα εξής τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των γονέων του/της εάν έχει δικό του/της εισόδημα και αν υποβάλλει ή όχι φορολογική δήλωση ο/η ίδιος/α τον αριθμό των παιδιών που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση οι γονείς του/της ότι δεν έχει πτυχίο άλλης σχολής τα αδέλφια του/της, που τυχόν είναι φοιτητές/τριες ή σπουδαστές/ριες. ε) Ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων, αν αυτοί δεν είναι στη ζωή. στ) Δύο πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες (ταυτότητας) του/της φοιτητή/τριας.

ζ) Βεβαίωση σπουδών αδελφού/ής του/της, εφόσον αυτός/ή είναι φοιτητής/τρια- σπουδαστής/στρια.

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη ΔΟΥ με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή, β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή.

γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως συμπληρωμένα από τον/την ίδιο/α τον/την φοιτητή/τρια και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα. Εάν δεν υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της, αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του/της ενδιαφερομένου/ης προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ


Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στη φοιτητική εστία υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από τη ΔΟΥ ή επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα εγγραφής.

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των γονέων.

Βεβαίωση αδελφού φοιτητή ή στρατιώτη (αν υπάρχει).

Ιατρική γνωμάτευση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ιατρική γνωμάτευση τυχόν αρρώστων γονέων.

Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση σεισμοπλήκτων οικογενειών.


Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της Υπηρεσίας των γονέων τους για το ύψος των αποδοχών τους.

Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα. Για οικογένειες πολυτέκνων, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.

Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας του Νομού ή βεβαίωση Δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους και το σύνολο των εισοδημάτων από τις πηγές αυτές. Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 15 μέρες από την εγγραφή τους.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ
Δωρεάν στέγαση δεν δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι: Παίρνουν φοιτητικό επίδομα ή διαμένουν εντός του Νομού Αττικής ή εγγράφηκαν στο οικείο τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή κατετάγησαν με επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ


Οι φοιτητές χάνουν το δικαίωμα στέγασης όταν περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους και συμπληρώσουν το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σίτισης σύμφωνα με τον Νόμο [έξι (6) χρόνια].
Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ

Παραθέτουμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται από τον σχετικό νόμο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της σχολής ή του τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως εάν φοιτούν στην ίδια σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές σχολές και πόλεις και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:

Πιστοποιητικό της σχολής ή του τμήματος όπου σπουδάζει ο φοιτητής. Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών στις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.

Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά: το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό τής ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται μόνον η εγγραφή του φοιτητή στη σχολή. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από τον δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή το Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας ΔΟΥ για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφόμενων σε αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος. Μετά τη θεώρηση αυτή, η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται αμέσως στο Τμήμα Εξόδων της ΔΟΥ, όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον προϊστάμενο του τμήματος αυτού και γίνεται την ίδια ημέρα η πληρωμή του ποσού στον δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΦΜ της συζύγου. Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβεία δίνονται σε πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή. Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, για την αγορά των οποίων χορηγείται ένα εφάπαξ ποσό (περίπου 300 ευρώ).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


Υποτροφίες χορηγούνται σε πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των 1.500 ευρώ, για τον κάθε δικαιούχο.

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια Ποινική κατάσταση υποψηφίου Προσωπικό εισόδημα υποψηφίου που δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, το δε οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 53.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ ώς και το τρίτο τέκνο και κατά 3.000 ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω.

Δεν χορηγείται υποτροφία ή βραβείο, παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που φοιτούν σε στρατιωτικές και αστυνομικές ΣχολέςΕίναι κάτοχοι άλλου πτυχίου- Είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ- Δεν πληρούν τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων.

Φοιτητής που μετεγγράφεται με πρόβλεψη νόμου, σε άλλο πανεπιστήμιο, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το τμήμα όπου τελικά μετεγγράφηκε. Επί ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα.


Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο)

Κάθε προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μειωμένη τιμή εισιτηρίου στα οδικά, σιδηροδρομικά και θαλάσσια μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινείται με αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Στους δικαιούχους φοιτητές χορηγείται μετά την εγγραφή τους από τη γραμματεία του τμήματος δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), το οποίο ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και είναι αυστηρά προσωπικό για τον δικαιούχο. Η έκπτωση παρέχεται στον δικαιούχο για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Η έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται ανάλογα με το συγκοινωνιακό μέσο από 25% έως 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά.

Το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) εκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτείται μόνο μια φωτογραφία.


Φοιτητικές εστίες


ΑΤΤΙΚΗ

Φ.Ε.Α.
Πατησίων 279-281, 111 44, Αθήνα ΤΗΛ:

210 2021611- 5210 2014148, 210 2018372, 210 2010664, 210 2021615 210 2021614

Φ.Ε.Ε.Μ.Π.
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 72, Ζωγράφου ΤΗΛ: 210 7793915- 19210 7757581, 210 7793918-9, 210 7759640 210 7752981

Α΄ Φ.Ε.Π.Α. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ταξίλου 4, 546 36, Ιλίσια ΤΗΛ: 210 7258722-4

Β΄ Φ.Ε.Π.Α. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ταξίλου 4, 546 36, Ιλίσια ΤΗΛ: 210 7454554210 7757247, 210 7454554, 210 7782466, 210 7454544 210 7783433

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 546 36, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 210311 (3 Γραμμές), 2310 205183 2310 202500 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 2310 210315, 2310 210311-14-15 2310 210370 2310 210370 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 2310 200292, 2310 214106

Β΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κεσσανλή- Τέλλογλου 1, 40 Εκκλησιές, 546 36 Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 209234, 2310 209240, 2310 2092452310 208044

Γ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 546 36, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 214168 2310 210314

Δ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λέοντος Σοφού 11, 546 26, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 5363602310 536360 2310 536360

Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Φ.Ε.Κ.Θ.)
Στ. Λυκούδη 2-6, 551 32 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 449447, 2310 441292, 2310 441258 2310 449447

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Π.Τ.Μ.Θ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ)
Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 546 36 Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 202505, 2310 206633 2310 202788

Φ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
691 00 Κομοτηνή ΤΗΛ: 25310 52000, 25310 5270225310 5201025310 24550

Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Κιμμέρια, 671 00 Ξάνθη ΤΗΛ: 25410 7999925410 25585, 25410 25386, 25410 25386, 25410 78213, 25410 28010, 25410 28010, 25410 71320, 25410 7821325410 59001, 25410 59006-7, 25410 59009-10

Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λόφος Περιβλέπτου, 453 32, Ιωάννινα ΤΗΛ: 26510 42375, 26510 4205126510 40220 26510 42686

Φ.Ε. ΒΟΛΟΥ
2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη- 383 33 ΤΗΛ: 24210 34163 24210 34163

Φ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ
Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 265 00, Ρίο ΤΗΛ: 2610 9923592610 992362, 2610 992361

Φ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ
Κιλκίς 8, 231 00, Σπάρτη ΤΗΛ: 27310 23684 27310 25208

Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
741 00, Ρέθυμνο ΤΗΛ: 28310 53898, 28310 23941 28310 23941

Φ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ
Τ.Θ. 432, Κέρκυρα ΤΗΛ: 26610 4816726610 44385, 26610 44967, 26610 48167 26610 48274

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στις Εστίες παρέχεται αποκλειστικά διαμονή. Στη Σ.Ε.Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ παρέχεται επιπλέον και σίτιση

Σπουδαστικές εστίες

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Ε.Σ.Α.)

Θεμιστοκλέους & Χρυσαλίδος 8, 145 61, Ν. Κηφισιά ΤΗΛ: 210 6253063-4210 6253064

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Ε.Σ.Θ.)
574 00, Θεσσαλονίκη (Σίνδος) ΤΗΛ: 2310 7176402310 799178, 2310 799190, 2310 717680, 2310 798871 2310 799178

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σ.Ε. Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε.)
151 22 Μαρούσι ΤΗΛ: 210 2817433210 2831300, 210 2815084, 210 2831600, 210 2821097210 2816206

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Περιφερειακή Οδός, 411 10, Λάρισα ΤΗΛ: 2410 6133122410 684430

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μαυρομιχάλη, 431 00, Καρδίτσα ΤΗΛ: 24410 2955524410 29555

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ (Σ.Ε.Π.)
263 35 Πάτρα (Κουκούλι) ΤΗΛ:
2610 3172402610 335577, 2610 369014, 2610 3690132610 314995

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Ε.Η.)
Τ.Θ. 1319, 715 00 Ηράκλειο (Εσταυρωμένος) ΤΗΛ: 2810 250818, 2810 2507242810 25018, 2810 371060, 2810 370154 2810 370151

Κατάλογος των Πανεπιστημίων

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 30, 106 79, Αθήνα ΤΗΛ: 210 3605556 FΑΧ: 210 3689702, 210 3614013 e-mail: rector@uoa.gr, ιστότοπος: www.uoa.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συγκρότημα Πατησίων:

Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου ΤΗΛ. (Πατησίων):

210 7724000 ΤΗΛ. (Ζωγράφου):

210 7721000 e-mail: nw@central. ntua.gr, ιστότοπος: www. ntua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα ΤΗΛ:210 8203911 FΑΧ: 210 8226204 e-mail: rector@aueb.gr, ιστότοπος: www.aueb.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα ΤΗΛ:210 5294881, 210 5294893 FΑΧ: 210 5294832, 210 3460885 e-mail: r.@aua.gr, ιστότοπος: www.aua.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα ΤΗΛ:210 3836562, 210 3816930, 210 3897122, 210 3897643 FΑΧ: 210 3828028, 210 3817156 e-mail: rector@asfa.gr, ιστότοπος: www.asfa.gr

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λ. Συγγρού 136, 176 71, Καλλιθέα ΤΗΛ:210 9220100, 210 9223227, 210 9201013 FΑΧ: 210 9223690 e-mail: rector@panteion.gr, ιστότοπος: www.panteion.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς ΤΗΛ:210 4142000, 210 4142217 FΑΧ: 210 4142328 e-mail: pab@unipi.gr, rector@unipi.gr, ιστότοπος: www.unipi.gr

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71, Καλλιθέα ΤΗΛ: 210 9577051-5, 210 9549100-01 FΑΧ: 210 9577050 e-mail: haruniv@hua.gr, ιστότοπος: www.hua.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, 541 24, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ: 2310 996000 FΑΧ: 2310 206138 e-mail: rector@auth.gr, ιστότοπος: www.auth.gr

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ:2310 891240, 2310 891245 FΑΧ: 2310 844536 e-mail: prytan@uom.gr, ιστότοπος: www.uom.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 2, Τ.Θ. 285, 501 00, Κοζάνη ΤΗΛ: 24610 21731, 24610 49370 FΑΧ: 24610 21731 e-mail: cmassalas@uowm.gr, ιστότοπος: http:/uowm.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Δημοκρίτου 17, 691 00, Κομοτηνή ΤΗΛ:25310 39000, 25310 39021 FΑΧ: 25310 39057 e-mail: rector@duth.gr, ιστότοπος: www. duth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πανεπιστημιούπολη, 451 10, Ιωάννινα ΤΗΛ:26510 97446, 26510 97516, 26510 97448 FΑΧ: 26510 97200, 26510 97063 e-mail: prytania@cc.uoi.gr, ιστότοπος: www.uoi.gr

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 491 00, Κέρκυρα ΤΗΛ: 26610 40057 FΑΧ: 26610 26023, 26610 87112 e-mail: rector@ionio.gr, ιστότοπος: www.ionio.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τέρμα Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος ΤΗΛ: 24210 74500-4 FΑΧ: 24210 74616, 24210 74614 e-mail: prytanis@uth.gr, ιστότοπος: www.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σκληβανιώτη 8, 351 00, Λαμία ΤΗΛ: 22310 66700, 22310 65971 FΑΧ: 22310 66715, 22310 27047 ιστότοπος: www.ucg.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πανεπιστημιούπολη, 265 00, Πάτρα ΤΗΛ:2610 997608-9, 2610 991040 FΑΧ: 2610 991711 e-mail: rectorate@upatras.gr, ιστότοπος: www.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 221 00, Τρίπολη ΤΗΛ: 2710 230000-10, 2710 222980 FΑΧ: 2710 230005 (Αθήνα): Λεωφ. Κηφισίας 227, 145 61, Κηφισιά ΤΗΛ: 210 6126731 FΑΧ: 210 6126731 e-mail: vgionna@uop.gr, ιστότοπος: www. uop.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χ. Τρικούπη & Φάωνος (Κτίριο Μπίνειο), 811 00, Μυτιλήνη ΤΗΛ: 22510 36001-4 FΑΧ: 22510 36199, 22510 36099 e-mail: rectorate@aegean.gr, ιστότοπος: www.aegean. gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, 741 00 Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 710 03, Ηράκλειο ΤΗΛ: 28310 77900 FΑΧ: 2810 545212 e-mail: allusers@rector.uor.gr, ιστότοπος: www.uoc.gr

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, 731 32 Χανιά ΤΗΛ: 28210 28400, 28210 28404 FΑΧ: 28210 28418, 28210 28417 e-mail: rector@central.tuc.gr, ιστότοπος: www.tuc.gr

Μέριμνα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει σχολές και τμήματα διασπαρμένα σ΄ ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας (Κέντρο, Ζωγράφου, Δάφνη, Γουδί κ.λπ.). Η στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται από τις φοιτητικές εστίες:

Φ.Ε.Α. Πατησίων 279-281 Τ.Κ. 111 44 τηλ. 210 2021611-5, 210 2014148 φαξ 210 2021614 Φ.Ε.Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη τηλ. 210 7793515, 7793919 7757581

φαξ 210 7752981 και τη Μεγάλη Φοιτητική Εστία επί της οδού Ούλωφ Πάλμε, δυναμικότητας περίπου 800 κλινών και τη Β΄ Φ.Ε.Π.Α. κοντά στην οδό Ταξίλου δυναμικότητας περίπου 150 κλινών. Χρήσιμα τηλέφωνα και Διευθύνσεις: Πανεπιστημίου 30, 106 79, Αθήνα Πανεπιστημιούπολη Αθήνα Τηλ.: (210) 36.20.020, 32.23.945, 36.46.966 Φαξ: (210) 36.02.145 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί αυτήν τη στιγμή τέσσερα εστιατόρια: Το εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής το οποίο εξυπηρετεί τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην Πανεπιστημιούπολη, το εστιατόριο στο Γουδί που εξυπηρετεί τους φοιτητές των Επιστημών Υγείας, το εστιατόριο στη Δάφνη που εξυπηρετεί τους φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το εστιατόριο στην οδό Αραχώβης 44 που εξυπηρετεί τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στο Κέντρο της Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά ζητήματα σίτισης μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 3626661, 210 3688216, 210 3688230. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το Τμήμα Σίτισης στο κτίριο της Πανεπιστημιακή Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 5oς όροφος.

Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (6ος όροφος, γραφ. 67) Τηλ. 210 3689131 Τμήμα Σπουδών Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (1ος όροφος, γραφ. 18) Τηλ.

210 3689037- Fax 210 3689002 Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Ερευνας Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (1ος όροφος, γραφ. 19) Τηλ. 210 3689038- Fax 210 3689002 Για τις δυσκολίες προσαρμογής και για άλλα προβλήματα των φοιτητών λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου που έχει στόχο να υποστηρίξει και να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλα αυτά τα προβλήματα που πιθανώς να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΚΦ είναι: skf@cc. uoa. gr και τα τηλέφωνα του ΣΚΦ είναι: 210- 727 7553 και 210- 727 7554. Λειτουργεί Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών. Το Διδασκαλείο έχει τη δυνατότητα, εφόσον ζητηθούν, να διδάξει και γλώσσες που συνήθως δεν προσφέρονται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όπως η Ινδική, η Βουλγαρική, η Αλβανική, η Ισλανδική, η Ρουμανική, η Εβραϊκή, η Περσική, η Αρμενική, η Γεωργιανή, η Ουκρανική και η Τσέχικη γλώσσα. Η Γραμματεία του Διδασκαλείου στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 7 και οι εγγραφές για το χειμερινό πρόγραμμα αρχίζουν συνήθως τον Σεπτέμβριο, ενώ για τα θερινά τμήματα τον Ιούνιο. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3688204. Επίσης, λειτουργεί Ταμείο Αρωγής Φοιτητών το οποίο είναι μια ανεξάρτητη Υπηρεσία που έχει σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση των φοιτητών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του Ταμείου στον Γ΄ όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης τηλ. 210 3688221.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα βρείτε ακόμη Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Φοιτητών το οποίο έχει σκοπό να διευκολύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να εργαστούν για οικονομική ενίσχυση.

Ενα σημαντικό θέμα που απασχολεί χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται στην Αθήνα για να σπουδάσουν στις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι η αναζήτηση στέγης. Στον τομέα αυτό το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και πρωτοπορεί αξιοποιώντας την υπηρεσία Rento: http://blog.rento.gr/2008/09/uoa.html

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ολοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Η σίτιση παρέχεται στο Εστιατόριο του Πανεπιστημίου (Λαγουμιτζή 15-17) και για όσους διαμένουν σε άλλες εστίες ή σε οικοτροφεία, στον τόπο διαμονής τους με κάρτα σίτισης.

Φοιτητική Μέριμνα: 210 9201142, Υγειονομική Υπηρεσία τηλ. 210 9201647

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Η δωρεάν διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Ζωγράφου παρέχεται σε φοιτητές που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Σε οικοπεδική έκταση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου έχει ανεγερθεί από το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας η Φοιτητική Εστία του Ζωγράφου. Από την ίδρυσή της (Μάιος 1975) η Εστία αυτή λειτουργεί με την ευθύνη και τη φροντίδα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Η Φοιτητική Εστία Ζωγράφου αποτελεί από μόνη της μια «οικιστική μονάδα» με τους 620 οικότροφους- φοιτητές από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίοι διαμένουν σε ισάριθμα μονόκλινα δωμάτια.

Το συγκρότημα ΜαγειρείουΕστιατορίου της Εστίας, πέρα από τους οικοτρόφους της, είναι σε θέση να εξυπηρετεί 1.000

εξωτερικούς σιτιζόμενους, από οποιεσδήποτε σχολές. Η Εστία διαθέτει ακόμα αμφιθέατρο και διάφορες άλλες αίθουσες για πνευματικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Φοιτητική Μέριμνα: 210 772 1091, 210-7721091 e-mail: lena@epu. ntua. gr 2107723086 (Φοιτητική Εστία), 105, 2107793919 (εστιατόριο)

Η Διεύθυνση Μέριμνας έχει εκδώσει ενημερωτικό Οδηγό Βραβείων & Υποτροφιών, που αναφέρει αναλυτικά για κάθε βραβείο και υποτροφία τις προϋποθέσεις διεκδίκησης αυτών από τους ενδιαφερόμενους.

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Η αρμοδιότητα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για τη στέγαση των φοιτητών του περιλαμβάνει την επιδότηση του ενοικίου που καταβάλλουν οι φοιτητές σε ενοικιαζόμενα από αυτούς ιδιωτικά διαμερίσματα ή δωμάτια ξενοδοχείων. Το πανεπιστήμιο μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τις δύο παραπάνω δυνατότητες επιδότησης ενοικίου για να αντιμετωπίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών. Η σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού διαμερίσματος ή ξενοδοχείου για τη στέγαση φοιτητή συνάπτεται μεταξύ του φοιτητή και του ιδιοκτήτη ή του ξενοδοχείου. Το πανεπιστήμιο επιδοτεί μηνιαία το ενοίκιο που καταβάλλουν οι φοιτητές που δικαιούνται στέγαση.

Φοιτητική Μέριμνα: Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Αθήνα 176 71, Τηλ. 210-9549100 FΑΧ 210-9577050

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όσοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις, για τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης που βρίσκεται στο ημιυπόγειο του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου. Με την εγγραφή παραδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος η φοιτητική ταυτότητα, ο οδηγός σπουδών, βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον ζητηθεί, και δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).

Οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δικαιούνται δωρεάν στέγαση στις ακόλουθες φοιτητικές εστίες: Φ.Ε.Π. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 279-281, 111 44 τηλ: 210 2021615 fax: 210 2021614 Υπεύθυνη: Μαυρογονάτου Φρειδερίκη, τηλ: 210 2014148 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 72 τηλ: 210 7793515, 210 7793919 fax:

210 7752981 Υπεύθυνη: Μουζάκη Σταματία, τηλ: 210 7757581 Φ.Ε.Π. ΑΘΗΝΩΝ Ούλωφ Πάλμε 21, Άνω Ιλίσια, 157 71 τηλ: 210 7243276, 210 7243279

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σήμερα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στεγάζεται στα ακόλουθα κτίρια:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα, τηλ. 38.16.930 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 Τ.Κ. 18346 Ρέντης, τηλ. 48.19.666 Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η λέσχη της ΑΣΚΤ, οι φοιτητές της Σχολής (όσοι δικαιούνται δωρεάν σίτιση) θα σιτίζονται στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αραχώβης 44. Η Σχολή συνήψε σύμβαση με το ξενοδοχείο «Lido» οδός Ζήνωνος και Νικηφόρου 2, τηλ. 5248.211 για τη στέγαση 30 φοιτητών οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Φοιτητική Μέριμνα τηλ. 210 3803010,3836562.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης στο εστιατόριο του Ιδρύματος μετά τη χορήγηση ειδικής κάρτας από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Η κάρτα σίτισης φυλάσσεται και ανανεώνεται, ύστερα από επανεξέταση των προϋποθέσεων, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων συνεκτιμώνται η οικονομική και η οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα σίτισης μπορούν να γευματίζουν δύο φορές την ημέρα στο εστιατόριο του Ιδρύματος με την επίδειξη της κάρτας σίτισης, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Το πανεπιστήμιo δεν διαθέτει χώρους για τη στέγαση των φοιτητών. Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις ακόλουθες Φοιτητικές Εστίες:

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (Φ.Ε.Α.) Πατησίων 279-281, τηλ.2021615, 2021614.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.) Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 7793918.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΦΕΠΑ Τηλ. 2107757247,

2107782466 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Τσόχα 36, Αθήνα, τηλ. 210 6417200
medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Φοιτητές: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πρωτοετείς Empty συνέχεια

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Τρι Ιαν 31, 2012 3:08 pm

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαθέτει φοιτητικό εστιατόριο στο οποίο οι σπουδαστές μπορούν να έχουν τρία γεύματα ημερησίως από Δευτέρα έως και Κυριακή. Για τη σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο χορηγείται δελτίο δωρεάν σίτισης από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Στους ανασφάλιστους φοιτητές χορηγείται κάρτα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που ισχύει για όλη την περίοδο της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο και η οποία καλύπτει δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή και διαγνωστικές εξετάσεις στα νοσοκομεία. Στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου βρίσκεται το ιατρείο.

Το πανεπιστήμιο για τη στέγαση των φοιτητών έχει συνάψει σύμβαση με ξενοδοχεία της περιοχής του Πειραιά και έχει μισθώσει ορισμένο αριθμό κλινών για τις ανάγκες του ως εξής:

ΦΑΛΗΡΕΑΣ Ελευθ. Βενιζέλου 2, Ν. Φάληρο JΕRRΥ΄S Καραϊσκάκη 10, Ν. Φάληρο ΡΑRΚ Κολοκοτρώνη 103 και Γλάδστωνος Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στέγαση, ανακοινώνονται κάθε χρόνο, τον μήνα Ιούνιο για τους παλαιούς φοιτητές και τον μήνα Σεπτέμβριο για τους νεοεισαχθέντες, από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Φοιτητική Λέσχη: Τσαμαδού 78, Πειραιάς, τηλ. 210 4110389. Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών τηλ. 210 414 2073.

Καραολή & Δημητρίου 40, Πειραιάς: Τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών καθώς και αίθουσες διδασκαλίας. Τηλ. 2104142000 Τσαμαδού 78, Πειραιάς: Φοιτητική Λέσχη. Τηλ. 2104110389 Υψηλάντου 130, Πειραιάς: Κέντρο Ερευνών Παν/μίου Πειραιώς Τηλ. 2104142619.

Φοιτητική Μέριμνα: 210 414 2088, 210 414 2160, 210 414 2089

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο και στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο, στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης. Διαθέτει εστιατόριο, υγειονομική υπηρεσία, καφετέρια και κομμωτήριο. Είναι επιφορτισμένη με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στηρίζει επίσης τη διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και διατηρεί μουσικό τμήμα και χορωδία.

Σήμερα σιτίζει περίπου 12.000 φοιτητές, ενώ διαθέτει και δύο μικρές αίθουσες για τη σίτιση μελών του προσωπικού του ΑΠΘ. Στη Φοιτητική Λέσχη στεγάζονται επίσης μουσικό τμήμα και φωτογραφικός όμιλος. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ και δεν έχουν υψηλό εισόδημα οι ίδιοι ή οι γονείς τους (προκύπτει από δήλωση της οικονομικής εφορίας), ομογενείς, Κύπριοι, αλλοδαποί που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Γραμματεία: τηλ.: 2310.99.2612 Γραμματεία σίτισης: τηλ.: 2310.99.2623 Υγειονομική υπηρεσία: τηλ.: 2310.99.2642 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΠΘ // ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ Πληροφορίες: τηλ. 2310 992623- fax 2310 207432- http://www. auth. gr/students Για τους φοιτητές του ΑΠΘ λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και δύο παραρτήματα, το ένα στην Καλαμαριά (Λυκούδη 2-4 και 6) και το άλλο στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 11). Διοικητικά οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στο Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ). Εχουν συνολική δυναμικότητα 1.740

κλινών, αίθουσα τελετών, αθλοπαιδιών κ.λπ. Σ΄ αυτές λειτουργούν επίσης εστιατόρια, αναγνωστήρια, καφετερία κ.λπ. Στεγάζονται κυρίως φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών από πολυμελείς οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Γίνονται δεκτοί με βεβαίωση της σχολής τους και η παραμονή τους διαρκεί όσο και οι σπουδές τους. Οι εστίες στεγάζουν επίσης και αλλοδαπούς φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της κάθε φοιτητικής εστίας:

Α΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Τ.Κ. 546 36, ΤΗΛ: 2310.202.500 - 2310.205.183.

Β΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Καθηγητού Βουζουκίδου, Τ.Κ. 546 36, ΤΗΛ.: 2310.208.044. Γ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Τ.Κ. 546 36, ΤΗΛ.: 2310.214.168. Δ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λέοντος Σοφού 11, Τ.Κ. 546 26, ΤΗΛ.: 2310.536.360. Το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ στην ιστοσελίδα του προσφέρει τη δυνατότητα για εύρεση κατοικίας στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ. Αναζητήστε την υπηρεσία αυτή στο http://dps. web. auth. gr/index. php ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Για λεπτομέρειες σε θέματα που αφορούν τη σίτιση, την υγειονομική περίθαλψη, τα φοιτητικά εισιτήρια και τα δωρεάν συγγράμματα και βοηθήματα, οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και στη Φοιτητική Λέσχη.

Πολλοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετούνται ως οικότροφοι από το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (Φοιτητική Εστία) που βρίσκεται στην οδό Λυκούδη 2-6, Καλαμαριά τηλ. 2310449447 και 2310441292. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καταβάλλει στο Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας για τους παραπάνω φοιτητές ό, ποιο ποσό καταβάλλει και για τους άλλους φοιτητές που σιτίζονται δωρεάν. Για τον σκοπό αυτό οι φοιτητές που είναι οικότροφοι στην Εστία υποχρεούνται να υποβάλλουν στο πανεπιστήμιο τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και οι φοιτητές για σίτιση, πλην φυσικά των δικαιολογητικών που είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και στη Φοιτητική Εστία για τη διαμονή τους. Εκτός από την παραπάνω Φοιτητική Εστία, τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετεί και η Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς (φιλοξενεί 202 φοιτητές) που βρίσκεται στην οδό Λυκούδη 2-6, Καλαμαριά τηλ 2310 449447.

Φοιτητική Μέριμνα: τηλ. 2310 8203369, 891268,

891263, 891215, 891247, Φοιτητική Λέσχη τηλ. 2310 8203 223.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο δυναμικό του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί και λειτουργούν υπό τη διοίκησή του από την 1η Ιανουαρίου του 2004 τέσσερα τμήματα, τα οποία ανήκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Βαλκανικών Σπουδών τα οποία έχουν έδρα στη Φλώρινα και το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων με έδρα στην Κοζάνη. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του πανεπιστημίου βρίσκονται στην Κοζάνη και στεγάζονται σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2. Στη Φλώρινα, όπου ζει και ο μεγαλύτερος όγκος των φοιτητών, δεν λειτουργεί προς το παρόν φοιτητική εστία. Για τη στέγαση ενός αριθμού φοιτητών και των τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων διατίθενται κάθε ακαδημαϊκό έτος δωμάτια σε ξενοδοχεία της πόλης, τα οποία συνάπτουν ειδική σύμβαση με το πανεπιστήμιο.

Το συσσίτιο παρέχεται στο εστιατόριο της Παιδαγωγικής Σχολής από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Ιουνίου. Διακόπτεται κατά τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι φοιτητές που έχουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, (σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ε. Βογδάνο) υποβάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τηλ.: 24610 49370, Ε-mail: mvezou@uowm. gr και mmpelias@uowm.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Οι φοιτητές που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ενδιαφέρονται να μείνουν σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (ισόγειο Α΄ Εστίας, απέναντι από το Φοιτητικό Εστιατόριο) σχετική αίτηση (έντυπο χορηγεί η Γραμματεία της Εφορείας) μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Γενικών Εξετάσεων μέχρι και την ημέρα λήξης των εγγραφών τους στα Τμήματα εισαγωγής τους. Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα «Φοιτητική Μέριμνα» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://www. uoi. gr/gr/students /social/residence. php Για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε δωμάτια της Εστίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ, Λόφος Περιβλέπτου στα Ιωάννινα) και στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου στον χώρο της πανεπιστημιούπολης.

Για τη διαμονή στην Εστία του ΕΙΝ οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΙΝ που βρίσκεται στον Λόφο Περιβλέπτου στα Ιωάννινα (τηλ. 2651042050-51). Φοιτητική Μέριμνα: κτίριο Α΄ Εστίας, τηλ 265100-5466, 5467, 5371, 5635.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε φοιτητές οι οποίοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Στέγασης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές στεγάζονται στη Φοιτητική Εστία και σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία στην πόλη της Κέρκυρας, ενώ σιτίζονται σε συμβεβλημένα εστιατόρια στην πόλη της Κέρκυρας.

Η έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην Κέρκυρα.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα, 491 00 Κέρκυρα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: archei@ionio.gr, Τηλέφωνα: (26610) 87418/ 87406/ 87423, Fax: (26610) 87433 Για οποιαδήποτε πληροφορία ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας- Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Φοιτητική Μέριμνα: οδός Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, Τηλ.: 26610-87637 FΑΧ: 26610-87634.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται, με βάση ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος, δωρεάν σίτιση και στέγαση, την οποία παρέχει το Πανεπιστήμιο Θράκης στις φοιτητικές λέσχες και εστίες, που λειτουργούν κατά πόλη με την ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και στέγασης των φοιτητών που δικαιούνται, υπάρχουν σήμερα εστιατόρια και φοιτητικές εστίες.

Στην Κομοτηνή το εστιατόριο έχει δυνατότητα σίτισης 2.400 φοιτητών και οι φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη είναι δυναμικότητας 700 κλινών. Στην Ξάνθη το εστιατόριο έχει δυνατότητα σίτισης 900 φοιτητών και οι φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου μαζί με τις μισθωμένες οικοδομές στεγάζουν 682 φοιτητές. Στην Αλεξανδρούπολη οι φοιτητές σιτίζονται στο εστιατόριο των Παιδαγωγικών Τμημάτων και το πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει τη στέγαση 196 φοιτητών σε ξενοδοχεία της πόλης και χορηγεί επιδότηση ενοικίου σε 105 φοιτητές. Στην Ορεστιάδα οι φοιτητές που σιτίζονται είναι περίπου 250 και το πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει τη στέγαση 80 φοιτητών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται δελτία μειωμένων εισιτηρίων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Τέλος, το πανεπιστήμιο εξασφαλίζει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους φοιτητές δεν έχουν άλλου είδους ασφάλεια.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ: 25310 39211-39212 Fax: 25310 39213 Τηλ: 25410 79028 Fax: 25410 79028 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Η Φοιτητική Εστία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας παρέχει διαμονή σε προπτυχιακούς φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση. Για σχετικές πληροφορίες οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Φοιτητική Εστία στα τηλέφωνα 2610 992359-361 και fax 2610 993550.

Η διάθεση των δωματίων στη (μικρή) Εστία του πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα έπειτα από σχετικό αίτημα των συντονιστών- μελών ΔΕΠ των Τμημάτων που δέχονται φοιτητές ξένων πανεπιστημίων. Σχετικά τηλέφωνα στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 2610 997968 και 997975. Το κόστος διαμονής για το μονόκλινο δωμάτιο ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως και για το δίκλινο στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως συν το χαρτόσημο. Καταβάλλεται εγγύηση ποσού ίσου με το ενοίκιο ενός μηνός, η οποία επιστρέφεται κατά την αποχώρηση αν το δωμάτιο παραδοθεί χωρίς φθορές. Για διαμονή μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών το μίσθωμα των δωματίων προσαυξάνεται με το ποσό των 8 ευρώ ημερησίως.

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο Τηλ. 2610 997120, 2610 997100

Φαξ 2610 991711

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν Φοιτητικά Εστιατόρια (Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα), στα οποία παρέχεται δωρεάν σίτιση σε όλους τους φοιτητές, με κριτήριο την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν σίτιση με βάση την ατομική και την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Για την προμήθευση της Ειδικής Ταυτότητας Σίτισης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων ή του ιδίου, εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος ο φοιτητής ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης των γονέων ή και του ιδίου.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

Δήλωση με στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή (σχετικό έντυπο δίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά την εγγραφή).

Το συσσίτιο παρέχεται στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου στους φοιτητές που έχουν προμηθευτεί την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης όλες τις μέρες της εβδομάδας από 1ης Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι της 30ής Ιουνίου του επόμενου και διακόπτεται μόνον κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής Φοιτητών με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για τα εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και για εκείνα που άπτονται της φοιτητικής ζωής (στέγαση, περίθαλψη, υποτροφίες κ.λπ.).

Για την κατηγορία φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση παρέχεται ένα δωρεάν γεύμα ημερησίως σε επιλεγμένα εστιατόρια της Τρίπολης. Οι υπόλοιποι φοιτητές δικαιούνται το ίδιο γεύμα έναντι 3 ευρώ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2710-230000 και http://www.upelop.gr/students. shtml ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Η σίτιση των φοιτητών παρέχεται στο εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. Το εστιατόριο έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 250 ατόμων, η δε λειτουργία και διαχείρισή του έχει ανατεθεί σε ιδιώτη, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού.

Στο φοιτητικό εστιατόριο μπορούν να σιτίζονται πέραν από τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές και οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καταβάλλοντας αντίτιμο ημερησίως € 0,73 για πρωινό, € 1,50 για μεσημεριανό και € 1,00 για βραδινό.

Η αρμοδιότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.) για τη στέγαση των φοιτητών περιλαμβάνει:

Τη στέγαση των φοιτητών στη Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. Η Φοιτητική Εστία παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε 76 φοιτητές.

Τη στέγαση των φοιτητών σε ενοικιαζόμενα από το Π.Κ. δωμάτια ξενοδοχείων.

Την επιδότηση της στέγασης των φοιτητών σε ενοικιαζόμενα από τους φοιτητές δωμάτια ξενοδοχείων ή διαμερίσματα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ. 28210 37271 Fax: 28210 37562 Ε-mail: rena@science. tuc.gr Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τηλ. 28210 37249

Φοιτητική Λέσχη τηλ. 28210 37525,

Φοιτητική Εστία τηλ. 28210 69452- 37293

Φοιτητικά Θέματα τηλ. 28210 37283-37218-

37358- 37279- 37302- 37651- 37623 Πρύτανης τηλ. 28210 28400- 28462-37001

Διοικητικές Υπηρεσίες τηλ. 28210 37022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το συσσίτιο παρέχεται στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Κρήτης με κάρτα σίτισης που διανέμεται στους δικαιούχους φοιτητές αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να σιτιστούν καταβάλλοντας ένα πολύ χαμηλό χρηματικό ποσό ημερησίως όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη στέγαση των φοιτητών διατίθενται δωμάτια σε ξενοδοχεία τα οποία έχουν συνάψει ειδική σύμβαση με το πανεπιστήμιο. Εφαρμόζεται επίσης το σύστημα της επιδότησης του ενοικίου στους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν στέγαση. Στο Ρέθυμνο λειτουργεί το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία» (Νικ. Ψαρρού 46, είσοδος εστίας Σοφ. Βενιζέλου 16, είσοδος εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου, τηλ. 28310-

77050), στο οποίο μεταξύ άλλων στεγάζονται 58 φοιτητές. Το Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου.

Τηλέφωνο: 2810 394883 Φαξ: 2810 394884 antonia@edu.uoc.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα καθαρά και λειτουργικά δωμάτια (φοιτητικές εστίες). Για να δείτε αν έχετε δικαίωμα φιλοξενίας σε αυτά τα δωμάτια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Φοιτητική Μέριμνα και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη Χίο λειτουργεί φοιτητική εστία και ταυτόχρονα μισθώνονται και δωμάτια σε ξενοδοχείο. Στη Μυτιλήνη, τη Σάμο και τη Ρόδο μισθώνονται επιπλωμένα δωμάτια σε ξενοδοχεία.

Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης υπάρχουν μισθωμένα δωμάτια σε ξενοδοχειακές μονάδες για τη στέγαση των φοιτητών. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση για στέγαση στα ανωτέρω δωμάτια με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, τηλ. 22510 36109). Επίσης λειτουργεί γραφείο (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, τηλ. 22510 36000) με πληροφορίες για επιπλωμένα δωμάτια ή σπίτια διαθέσιμα προς ενοικίαση στους φοιτητές. Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας- Μυτιλήνη: Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη, τηλ. 22510-36109, 22510-36000, 22510-36114, 36136,

36137. Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας- Χίος, τηλ. 22710-35022. Σάμος 22730-82028. Ρόδος τηλ. 22410-99018-99020, Σύρος τηλ. 22810-97001. Τo Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών που δικαιούνται σίτιση σε όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Σάμο, τη Χίο και τη Ρόδο οι φοιτητές σιτίζονται σε πανεπιστημιακά εστιατόρια. Στη Μυτιλήνη και τη Σύρο οι φοιτητές σιτίζονται σε εστιατόρια που έχουν επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού.

Πηγή: www.tanea.gr
medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης