3.000 διορισμοί νοσηλευτών μέσω «επετηρίδας» ΑΣΕΠ

Πήγαινε κάτω

3.000 διορισμοί νοσηλευτών μέσω «επετηρίδας» ΑΣΕΠ Empty 3.000 διορισμοί νοσηλευτών μέσω «επετηρίδας» ΑΣΕΠ

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Δευ Ιουλ 19, 2010 7:48 am

3.000 διορισμοί νοσηλευτών μέσω «επετηρίδας» ΑΣΕΠ

3.000 διορισμοί νοσηλευτών μέσω «επετηρίδας» ΑΣΕΠ Hospital-doctor

Μέσω «επετηρίδας» που θα λειτουργεί ως ετήσιος κυλιόμενος πίνακας και θα συγκεντρώσει φέτος όλους τους επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2009, θα προσληφθούν το φθινόπωρο οι 3.000 νέοι νοσηλευτές σε μονάδες του ΕΣΥ ανά την επικράτεια.

Ηδη κατατέθηκε η ειδική τροπολογία για τη νέα διαδικασία επιλογής μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ οι επιτυχόντες εκτιμάται πως θα προσληφθούν εντός του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου, το τακτικό προσωπικό των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Χειριστών-Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσιοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόμων, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Επιμελητών και Λογοθεραπευτών θα προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης» και σύμφωνα με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (28 A’).

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης δύναται να εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού, ενώ δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού.

Από τον Οκτώβριο του 2011 και κάθε φθινόπωρο, το ΑΣΕΠ θα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην «Προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων» ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.

Η προκήρυξη, που θα αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., θα περιλαμβάνει: α) τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων, δ) τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ε) τις περιπτώσεις εντοπιότητας και ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (28 Α’).

Επίσης, με την προκήρυξη θα ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

Πώς καταρτίζεται ο ετήσιος κυλιόμενος πίνακας

Στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού, με βάση τα προσόντα των υποψηφίων (κύρια ή επικουρικά), καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια και ιδιότητες.

Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, μετά την εξέταση των οποίων θα δημοσιοποιείται ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης.

Υπενθυμίζεται πως όσοι έχουν ενταχθεί στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα περιλαμβάνονται αυτοδικαίως και στους επόμενους Ετήσιους Πίνακες, στην προκήρυξη για την κατάρτιση των οποίων λαμβάνουν μέρος και νέοι υποψήφιοι.

Σε περίπτωση μεταβολής των προσόντων ή και ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού θα γίνεται έως και τρεις φορές τον χρόνο, όταν το ΑΣΕΠ θα δημοσιεύει την «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων» των φορέων της Υγείας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης.

Ο πίνακας διοριστέων καταρτίζεται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης βάσει της σειράς που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτόν, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτιμήσεων τους και περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Εάν οι διοριστέοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, παραιτηθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους ή δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν για μια τριετία σε προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Υποψήφιος που έχει επιλεγεί προς διορισμό δεν δύναται να επιλεγεί προς αναπλήρωση άλλης θέσης της ίδιας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.

Μπαίνουν στην «επετηρίδα» οι επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/09


Για φέτος, που είναι η πρώτη εφαρμογή του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, ο χρόνος δημοσίευσης της προκήρυξης (Οκτώβριος) δεν είναι δεσμευτικός. Στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Χειριστών-Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσιοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόμων, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Επιμελητών και Λογοθεραπευτών εντάσσονται αυτοδικαίως όσοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 7Κ/2009 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 459).

Αν έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή και οι ιδιότητές τους, βάσει των οποίων κατετάγησαν στους πίνακες της Προκήρυξης 7Κ/2009, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.


Κίνητρα για διορισμό γιατρών

Στο μεταξύ, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπονται αλλαγές και κίνητρα για τον διορισμό μόνιμων ιατρών ΕΣΥ σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ο όρος της προκήρυξης θέσεων σε ανώτερη βαθμίδα μετά από δύο άγονες προκηρύξεις, η προσαύξηση μισθού κατά 10% και η μοριοδότηση για κατάληψη νέας θέσης του ιατρού μετά από 5ετή παραμονή.

Επιπλέον προβλέπονται αλλαγές στο σύστημα επικουρικών ιατρών, καθώς τίθεται ως προϋπόθεση για τον διορισμό επικουρικών ιατρών στην περιφέρεια Αττικής και τον νομό Θεσ/νίκης η προηγούμενη θητεία ενός έτους στην περιφέρεια.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης επιτακτικών αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών από στρατιωτικούς ιατρούς ή από ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., βάσει του μνημονίου συνεργασίας με το υπουργείο Aμυνας.

Στο ν/ς του υπουργείου διευκρινίζεται πως προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα οι κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής του ήδη υπηρετούντος ιατρού μέχρι την κάλυψη της θέσης.

Παράλληλα επιτρέπεται η απόσπαση προς την Περιφέρεια δημοσίων υπαλλήλων των οποίων οι σύζυγοι ανήκουν στο ιατρικό, τακτικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Πηγή: ethnos.gr
medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης