Διεθνή & Ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Πήγαινε κάτω

Διεθνή & Ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Empty Διεθνή & Ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Τετ Οκτ 03, 2012 4:04 pm

Διεθνή & Ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
Διεθνή & Ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας RPF%20logo

Ψάχνοντας για έρευνα στη γειτονική Κύπρο βρήκα τη σελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Στη σελίδα του βρήκα μία λίστα με ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα: COST , EUREKA , EUROSTARS , ESF , ESF , EURAXESS , Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ).

Παρακάτω θα διαβάσετε λίγα εισαγωγικά λόγια για το κάθε πρόγραμμα.

Τι είναι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ;

Το 'Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ) ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με γενικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Στην ίδρυση του ΙΠΕ συνέβαλε η αναγνώριση της σημασίας της έρευνας στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η διαπίστωση του γενικά υψηλού μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, καθώς και η εκτίμηση ότι η ερευνητική δραστηριότητα και η ερευνητική υποδομή στην Κύπρο χρειάζονται αναβάθμιση. Το ΙΠΕ λειτουργεί με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και των προνοιών του Καταστατικού του και διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε χρόνων.

Πρόγραμμα COST

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research), ιδρύθηκε το 1971 με στόχο την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της προώθησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως παρατηρητής από το 1996 και από το Μάιο του 1999 ως πλήρες μέλος.
Το Πρόγραμμα COST έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πλαίσια για ερευνητική συνεργασία στην Ευρώπη. Στο Πρόγραμμα, εκτός από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Συνολικά στο COST συμμετέχουν 34 χώρες ως πλήρη μέλη. Επίσης, συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα / οργανισμοί από χώρες μη μέλη του COST χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Οφέλη Συμμετοχής
Το Πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία ανταλλαγής δεδομένων και απόψεων μεταξύ ερευνητών που ασχολούνται με το ίδιο ερευνητικό αντικείμενο. Μέσω της συμμετοχής σε μία Δράση παρέχεται η δυνατότητα συντονισμού των δραστηριοτήτων τους. Πολλές συνεργασίες έχουν καταλήξει σε υποβολή προτάσεων σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Πρόγραμμα EUREKA

Ο Οργανισμός EUREKA δημιουργήθηκε το 1985 από 17 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. Θεωρείται το πλαίσιο μέσω του οποίου, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια αναπτύσσουν και εκμεταλλεύονται τεχνολογίες, απαραίτητες για την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στον Οργανισμό EUREKA μετέχουν σήμερα ως πλήρη μέλη 38 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία) και η ΕΕ.

Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το εθνικό γραφείο EUREKA και έχει την ευθύνη της διαχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Έκτοτε, το ΙΠΕ καθιέρωσε το Πρόγραμμα "EUREKA Κύπρου" ως το μηχανισμό επιλογής και στήριξης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν η συμμετοχή τους σε έργα EUREKA.

Πρόγραμμα EUROSTARS

Το Πρόγραμμα EUROSTARS αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 169 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικός στόχος του Προγράμματος EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Με βάση τον ορισμό που έχει υιοθετήσει το Πρόγραμμα EUROSTARS, «Καινοτόμος Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση, είναι επιχείρηση της οποίας το 10% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών επενδύεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης».

Το Πρόγραμμα EUROSTARS συνδυάζει την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω του Οργανισμού EUREKA με την ταυτόχρονη χρηματοδότηση έργων από πόρους των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:


- Στην ανάπτυξη ενός αειφόρου μηχανισμού υποστήριξης των ΜΜΕ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
- Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση για ερευνητικές δραστηριότητες.
- Σε πιο συνοπτικές διαδικασίες αξιολόγησης και χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων (3 μήνες από την κατάθεση της πρότασης μέχρι την απόφαση για χρηματοδότηση).
- Στο συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας.

Πρόγραμμα ESF

ο European Science Foundation (ESF) είναι ένας πανευρωπαϊκός, μη κυβερνητικός Οργανισμός με έδρα το Στρασβούργο, στον οποίο συμμετέχουν 80 φορείς χρηματοδότησης έρευνας από 30 χώρες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, που έχουν την ευθύνη της υποστήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων στις χώρες αυτές.

Η συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας μιας χώρας στις δραστηριότητες του ESF προϋποθέτει τη συμμετοχή φορέα(ων) από τη χώρα αυτή στον Οργανισμό. Το ΙΠΕ έγινε μέλος του ESF από την 1.1.2002, καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή Κυπρίων ερευνητών στις δραστηριότητές του.

Πρόγραμμα JRC


Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) ιδρύθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1957 ως επιστημονικό και τεχνολογικό ερευνητικό κέντρο με έδρα τις Βρυξέλλες. Τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας αυτόνομη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1996, αποκτά το ρόλο του κέντρου αναφοράς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Συμβάλλει στη διαδικασία χάραξης πολιτικών διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία του έναντι ιδιαιτέρων εθνικών ή εμπορικών συμφερόντων εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο το κοινό συμφέρον των κρατών μελών.

Σήμερα, το JRC διαθέτει μοναδικό συνδυασμό εγκαταστάσεων και δεξιοτήτων που διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του JRC βρίσκονται στην Ispra (Ιταλία), ενώ τα εξειδικευμένα Ινστιτούτα του είναι εγκαταστημένα στο Geel (Βέλγιο), Petten (Κάτω Χώρες), Karlsruhe (Γερμανία) και Sevilia (Ισπανία). Τα Ινστιτούτα του απασχολούν περίπου 2.750 υπαλλήλους (επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό). Εκδίδει πολυάριθμες επιστημονικές αναφορές, άρθρα και ενημερωτικά δελτία, παρουσιάζει εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά και οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Πρόγραμμα EURAXESS

Το “EURAXESS – Researchers in Motion” είναι μία διαδικτυακή πύλη αναζήτησης ελκυστικών ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη, καθώς και μία δεξαμενή ερευνητικών ταλέντων παγκοσμίου επιπέδου.

Υποστηρίζοντας την κινητικότητα των ερευνητών, το EURAXESS βοηθάει στην καθιέρωση της Ευρώπης ως τον ιδανικό χώρο για επιστημονική έρευνα. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας προσφέρει πρωτοφανείς ευκαιρίες, όχι μόνο για τους ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, αλλά και για τους επιστημονικούς οργανισμούς που αναζητούν ταλέντα από όλον τον κόσμο.

Γίνετε ένας από τους πρωταγωνιστές της δημιουργίας του μοναδικού αυτού χώρου αριστείας και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για συνεργασία με τους καλύτερους ερευνητές του κόσμου έχοντας πρόσβαση σε ερευνητικές εγκαταστάσεις παγκοσμίου επιπέδου σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

Το EURAXESS είναι:


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) είναι ο Επικεφαλής Οργανισμός και το Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS για την Κύπρο και διατηρεί την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών EURAXESS Cyprus.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

Πρόγραμμα Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ)

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) αποτελούν έναν τρόπο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την επίτευξη των στόχων που έθεσαν οι ηγέτες της στη Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι ΚΤΠ έχουν συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση (Μάιος 2007) που προβλέπει χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που θα μπορούν να εκτελούνται από κοινές επιχειρήσεις. Συνεπώς, οι ΚΤΠ συνδυάζουν επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα με ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους, περιλαμβανομένων των πόρων του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε. (2007–2013) (7ο ΠΠ) και αφορούν μεγάλης κλίμακας πολυεθνικά έργα.

Οι ΚΤΠ εστιάζονται σε στρατηγικά θέματα τα οποία εξαρτώνται από σημαντική τεχνολογική πρόοδο και στόχο έχουν την επίτευξη της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Ευρώπης. Οι ΚΤΠ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καλύτερη ευθυγράμμιση της έρευνας στην Ε.Ε. με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας. Καλύπτουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας διασφαλίζοντας ότι η γνώση που παράγεται μέσα από την έρευνα θα μετατραπεί σε τεχνολογίες και εν τέλει εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

---------------

Στα δεξιά του κάθε προγράμματος θα βρείτε πληροφορίες όπως : στόχοι του προγράμματος, διαδικασία συμμετοχής, έντυπα αιτήσεων, συμμετοχή στο πρόγραμμα κ.τ.λ.

Πηγή: ΙΠΕ

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης