ΠΜΣ: Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική 2013-2014

Πήγαινε κάτω

ΠΜΣ: Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική 2013-2014 Empty ΠΜΣ: Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική 2013-2014

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Τετ Αυγ 07, 2013 1:40 pm

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική» το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στην μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας την βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων.

Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, την βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα και εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Τα μαθήματα συντονίζονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού καθώς και εκπροσώπους από εταιρείες Βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες, διευρύνοντας το φάσμα προοπτικών των αποφοίτων. Καλλιεργώντας έναν διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 4000 € (1.600 € το α’ εξάμηνο και από 1.200 € το β’ και το γ’ εξάμηνο). Θα χορηγηθεί μικρός αριθμός υποτροφιών με τη μορφή της απαλλαγής από τα δίδακτρα. Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στην Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100).

1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους. Ειδικά για του υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

4. Παράρτημα Διπλώματος ή επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο)

6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές (μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στην Γραμματεία του ΠΜΣ ή και ηλεκτρονικά στην κα Σοφία Κυριάκη, skyriaki@alex.duth.gr)

7. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά 1 και 2 στην κ. Σοφία Κυριάκη, skyriaki@alex.duth.gr).

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.

2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διατίθενται μέσω επικοινωνίας με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Σοφία Κυριάκη, skyriaki@alex.duth.gr, τηλ. 2551030642).

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης