Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας (ΣΕΤΙΕΕ)

Πήγαινε κάτω

Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας (ΣΕΤΙΕΕ) Empty Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας (ΣΕΤΙΕΕ)

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Κυρ Απρ 08, 2012 4:40 am

Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας (ΣΕΤΙΕΕ)

H Π.Ε.Τ.Ι.Ε προχώρησε στην δημιουργία Συνδικαλιστικής ένωσης με την επωνυμία ''Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας (ΣΕΤΙΕΕ)''.

Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας (ΣΕΤΙΕΕ) 543495_3332051136766_1133153970_3285281_1324825634_n

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ


Σκοποί του σωματείου είναι :

α. Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των κοινών εργασιακών, ασφαλιστικών, ηθικών, οικονομικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα όλων των εργαζομένων.

β. Η βελτίωση της θέσης των μελών του, καθώς και η προστασία, προαγωγή και διεύρυνση των εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους.

γ. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου, με δράσεις και εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, και

δ. Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των προσπαθειών με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις και με τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους.

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ


Το σωματείο επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα δε και όλως ενδεικτικώς με το να:

α) Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε αρμόδιο.

β) Συμμετέχει ενεργά με τους εκπροσώπους του στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για ότι αφορά τους εργαζόμενους-μέλη του και υποδεικνύει τις επιβαλλόμενες λύσεις.

γ) Συνεργάζεται με άλλα σωματεία,των οποίων οι σκοποί είναι παρεμφερείς με τους δικούς του.

δ) Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις κ.λ.π. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Μετέχει στην διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικών ρυθμίσεων της εργασίας.

στ) Συμμετέχει σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε ανάλογες Ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων,

ζ) Αναπτύσσει επιστημονική δράση, και οργανώνει μεταξύ άλλων διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις, συνέδρια, εκδίδει δε έντυπα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δράση στον χώρο του διαδικτύου.

η) Υποβάλει αναφορές, καταγγελίες, αγωγές, εγκλήσεις σε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τα μέλη, τις εργασιακές σχέσεις, τις παραβιάσεις εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του και γενικά τα συμφέροντα των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του σωματείου εγγράφονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΤΕΙ-ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία Ιατρικών Εργαστηρίων – Βιοιατρικών Εργαστηριακών Επιστημών, που υπηρετούν ως έμμισθοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου κατ΄ άρθρα 30 παρ. 1 και 2 Ν 1264/82 , όπως και μόνιμοι ή με θητεία υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη δε και υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.3 του Συντάγματος.

Οι άνω υπάλληλοι έχουν ως τόπο συνήθους παροχής της εργασίας τους την γεωγραφική περιφέρεια του σωματείου κατ΄άρθρο 1 του παρόντος.

Για την εγγραφή μέλους του σωματείου απαιτείται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του σωματείου και να καταβάλει αυτός ποσό είκοσι ευρώ (20 €) ως δικαίωμα εγγραφής. Με αυτή ο αιτών ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και δηλώνει:

α) Την μονάδα στην οποία υπηρετεί με την συγκεκριμένη ιδιότητα και εργασιακή σχέση.

β) Την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του.

γ) Ότι δεν ανήκει σε άλλη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Δημοσίου, ή σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία καλύπτει ειδικότητα που περιλαμβάνεται επιστημονικά-γνωστικά στο αντικείμενο του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων – Βιοιατρικών Εργαστηριακών Επιστημών ΑΤΕΙ-ΤΕΙ.

δ) Ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της, υποχρεούμενο σε ορισμένη και πλήρη αιτιολογία σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως, οπότε και επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό του δικαιώματος εγγραφής. Κατά της απορριπτικής αποφάσεως ή της τεκμαιρόμενης τοιαύτης επί παραλείψεως απαντήσεως εντός τριάντα ημερών υπό του Δ. Σ , επιτρέπεται ένσταση ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εντός προθεσμίας 15 ημερών από την έκδοση της αποφάσεως ή την παρέλευση τριακονθημέρου από την υποβολή της αιτήσεως επί παραλείψεως απαντήσεως υπό του Δ. Σ. Η ένσταση κατατίθεται στο γραμματέα του Σωματείου, συντασσόμενης σχετικής πράξεως και συζητείται υποχρεωτικά στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, ακόμη κι αν αυτή είναι έκτακτη. Εάν η αίτηση για οιονδήποτε λόγο απορριφθεί, ο αιτών μπορεί εν πάσει περιπτώσει να ζητήσει δικαστικώς την εγγραφή του με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ν. 1264/1982.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο facebook group της Συνδικαλιστικής Ένωσης

Νέα της συνδικαλιστικής δράσης της ΣΕΤΙΕΕ θα δημοσιεύονται και σε αυτή την ενότητα: Συνδικαλιστικά θέματα / Trade union issues

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης