Οδηγός δημιουργίας ερευνητικής εργασίας

Πήγαινε κάτω

Οδηγός δημιουργίας ερευνητικής εργασίας Empty Οδηγός δημιουργίας ερευνητικής εργασίας

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Τρι Σεπ 25, 2012 1:15 pm

Οδηγός δημιουργίας ερευνητικής εργασίας

Οδηγός δημιουργίας ερευνητικής εργασίας How-to10

Πως ξεκινάς μία ερευνητική εργασία ? Σίγουρα ένα δύσκολο ερώτημα γιατί η ερευνητική εργασία δεν είναι μία απλή πτυχιακή που έχει ως εργαλεία της συγκεκριμένες πηγές. Αρκεί μία δομή, δύο τρεις αναφορές από βιβλία και είναι έτοιμη για παράδοση. Η ερευνητική εργασία δεν εκπονείται μόνο από τους ερευνητές αλλά μπορεί να την κάνει και ένας μαθητής του λυκείου αρκεί να ξέρει τον τρόπο.

Τι γίνεται όμως με μία ερευνητική εργασία ? Τι πρέπει να προσέξει ο ερευνητής ? Οι πηγές αυτή τη φορά δεν είναι μόνο μερικά βιβλία. Ξεκινάς από εκεί και καταλήγεις με ελληνικά και ξένα άρθρα στον υπολογιστή σου, πληροφορίες από διάφορες εφημερίδες, στατιστικές μελέτες, διαγράμματα, συνεντεύξεις και ένα σωρό άλλες πηγές και βοηθήματα.

Παρακάτω θα παραθέσω κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι ερευνητική εργασία και πως πρέπει να είναι η δομή ( το πρωτόκολλο ) της μέσω διαφόρων πηγών από το internet και εργασιών διαφόρων καθηγητών. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε στις εργασίες.

Ξεκινάμε πρώτα με το τι είναι μία ερευνητική εργασία.


Δεν θα μπορούσα να δώσω καλύτερη απάντηση από αυτή που δίνει ο κ. Διονύσιος Τάνης στην ιστοσελίδα Πύλη για την ελληνική γλώσσα σε ένα θέμα της Γ' λυκείου: Θέμα: Η διαδικασία συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας: Το θέμα, η διάρθρωση, το αποδεικτικό υλικό, ο τίτλος

''Ερευνητική εργασία ονομάζουμε συνήθως ένα κείμενο που σκοπό έχει να εξετάσει, διερευνήσει και να παρουσιάσει συστηματικά και μεθοδικά ένα θέμα επιστημονικό, φιλοσοφικό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό ή άλλου περιεχομένου. Ο ερευνητής-συγγραφέας θα χρειαστεί στην πορεία της έρευνας του να συλλέξει ένα υλικό, το οποίο πρέπει να το κατηγοριοποιήσει, να το ταξινομήσει, να το κρίνει, για να αποδείξει ή να στηρίξει μια θέση/άποψη πάνω στο θέμα που επεξεργάζεται. Η τελική αυτή άποψη/θέση ή το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει μια ερευνητική εργασία κανονικά θα πρέπει να συνεισφέρει ένα καινούριο στοιχείο στο θέμα. Και βέβαια, μια τέτοια εργασία, που επιδιώκει να παρουσιάσει κάτι καινούριο στο χώρο της επιστήμης, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας κτλ., δεν πρέπει να ξεκινάει με προκατασκευασμένα συμπεράσματα.''
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Μία ερευνητική εργασία τι μπορεί να είναι:

  • Πραγματεία, δηλαδή διεξοδική και σε βάθος εξέταση ενός θέματος πχ. "Η πολεοδομία της κλασικής περιόδου", Prof. Dr. W. Hoepfner, Αρχαιολογία τ. 63.
  • Διδακτορική διατριβή, δηλ. ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση ενός θέματος που τεκμηριώνει ύστερα από έρευνα μια νέα άποψη ή καταλήγει σ' ένα νέο συμπέρασμα για την επιστήμη (Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται σε ακαδημαϊκό ίδρυμα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος) π.χ. Ερατοσθένη Καψωμένου, "Η συντακτική δομή της ποιητικής γλώσσας του Σεφέρη", Θεσ/νίκη. 1975, Χρ. Τσολάκη, Η πολυτυπία στο ρήμα της κοινής νεοελληνικής γλώσσας Θεσ/νίκη 1982.
  • Μονογραφία, δηλ. λεπτομερής επιστημονική πραγματεία σε μια περιορισμένη περιοχή μάθησης, π.χ. Κυριάκου Τσαντσάνογλου "Η μυκηναϊκή γραφή και η ελληνική προϊστορία", περιοδικό "Φιλόλογος", τ. 1, 1964.
  • Άρθρο, δηλ. περιορισμένης έκτασης επιστημονική εργασία που δημοσιεύεται σ' ένα επιστημονικό περιοδικό ή γενικότερα στον τύπο, π.χ. Μάρθα Χριστοφόγλου, "Η μοντέρνα τέχνη και οι αρχαιότητες. Νύξεις για την πολύπτυχη αμηχανία και τη μοίρα μας σχέσης". Περιοδικό Αρχαιολογία τ. 27, 1988.


Πως πρέπει να είναι η δομή μίας ερευνητικής εργασίας/ενός άρθρου ;

Εδώ μας δίνει την απάντηση το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Σταυρού με το παρακάτω αρχείο. Περιλήπτικά αναφέρω κάποιες πληροφορίες.

Ένα επιστημονικό άρθρο πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:

1. Τίτλος
Ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός. Τοποθετείται στο πάνω κεντρικό μέρος της πρώτης σελίδας και περιέχει επιπλέον το όνομα του συγγραφέα, την ιδιότητά του καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

2. Περίληψη
Η περίληψη τοποθετείται στην πρώτη σελίδα του άρθρου κάτω από τον τίτλο. Περιλαμβάνει τον βασικό σκοπό εκπόνησης της εργασίας, τη μέθοδο, τα κύρια αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

3. Λέξεις κλειδιά (keywords)
Οι λέξεις κλειδιά αναγράφονται στο κάτω μέρος της σελίδας και ακολουθούν τον τίτλο και την περίληψη. Πρόκειται για χαρακτηριστικές λέξεις του περιεχομένου της εργασίας.

4. Εισαγωγή

Τοποθετείται συνήθως στη δεύτερη σελίδα και περιλαμβάνει τις κυριότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν πάνω στο θέμα(βιβλιογραφική ανασκόπηση) και τον σκοπό.

5. Μέθοδος
Η μέθοδος περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα. Αν πρόκειται για βιβλιογραφική μελέτη τότε αναφέρεται το χρονικό διάστημα μελέτης των πηγών. Σε περίπτωση που πρόκειται για στατιστική έρευνα στο μέρος αυτό αναφέρονται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του δείγματος, ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

6. Αποτελέσματα
Τα λεπτομερή αποτελέσματα παρατίθενται και μέσω κειμένου, αλλά και με τη μορφή πινάκων και γραφημάτων όπου είναι δυνατόν.

7. Συζήτηση/Προβληματισμοί
Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τον σκοπό της καθώς και σύγκρισή αυτών με αποτελέσματα σχετικών ερευνών του παρελθόντος . Σημειώνονται επίσης προτάσεις θεμάτων για μελλοντική έρευνα.

8. Συμπεράσματα

Στο μέρος αυτό της εργασίας διατυπώνονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

9. Βιβλιογραφία

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται με αλφαβητική σειρά όλες οι αναφορές σε ευρήματα και απόψεις άλλων συγγραφέων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι αναφορές πρέπει να υπάρχουν και μέσα στο κείμενο.

Ας σημειωθεί πως κατά περίπτωση μπορεί να παραληφθούν κάποια από τα τμήματα που προαναφέρθηκαν, αν ο συγγραφέας του άρθρου το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, μπορεί πριν την εισαγωγή να υπάρχει πίνακας περιεχομένων της εργασίας.

το έγγραφό μπορείτε να το βρείτε σε μορφή .doc εδώ

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την σειρά διαλέξεων που πραγματοποίησε το 2008 η Αν. Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Δέσποινας Ν. Περρέα. στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ

Εκεί θα βρείτε δύο οπτικοακουστικές παρουσιάσεις σε μορφή wmp και τέσσερις παρουσιάσεις σε μορφή ppt.

Σύνδεσμοι με σχετικές πληροφορίες είναι και οι παρακάτω:
Από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης: Οδηγός για τη σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου µε σκοπό την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ή Μεταπτυχιακής Εργασίας
Επιµέλεια: Τάσος Φιλαλήθης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εργασία της κ. Μαυρίδου Αθηνάς καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Στο μάθημα του κ Αντώνη Σταθόπουλου καθηγητής ΕΜΠ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε μία ερευνητική εργασία μπορείτε να αγοράσετε το σύγραμμα του Βασίλειου Σ. Σωτηρούδα με τίτλο ''Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας''.
Πληροφορίες για το περιεχόμενο του βιβλίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Οδηγός δημιουργίας ερευνητικής εργασίας 4885802

Διαβάστε επίσης:
Ψηφιακές Ερευνητικές Εργασίες
Ερευνητικές Εργασίες με τη μέθοδο Project

Τέλος σας παραθέτω ένα άρθρο με τους προβληματισμούς γύρω από τα συμπεράσματα ερευνητικής εργασίας.

με τους προβληματισμούς γύρω από τα συμπεράσματα ερευνητικής εργασίας

-------------------
Εάν κάτι θέλετε να προστεθεί ή θεωρείται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει δεν έχετε παρά να σχολιάσετε από κάτω έτσι ώστε να το διορθώσουμε. Smile

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης